NL:Rijnland-Palts-fietsroute

Aus Wikitest
Wechseln zu: Navigation, Suche

De Rijnland-Palts fietsroute is een rondlopende fietsroute met een lengte van rond 800 km. Op enkele nog in aanbouw zijnde stukken na verloopt zij uitsluitend op beschikbare trajecten. Keuzecriterium voor het gekozen tracé was behalve de bouwkundige, toeristische en bewegwijzeringstechnische kwaliteit ook het verloop in de onmiddelijke nabijheid van de grens van de deelstaat. Zo vinden zich de omtrekken van de deelstaat in de route terug. De Rijland-Palts fietsroute verloopt op nagenoeg de hele lengte op thema-routes, d.w.z. routes met bijzondere toeristische betekenis.

en | de

Terug naar het overzicht

Meine Werkzeuge